Zorgkundige

School:
Studiegebied:
Specifieke personenzorg
Wanneer vindt deze opleiding plaats?:

Overdag

's Avonds

In het weekend

Omschrijving:

Als logistiek assistent neem je niet deel aan de directe zorgverlening, maar werk je ter ondersteuning van het verpleegkundig personeel en het zorgteam. Met dit certificaat kan je aan het werk in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, dagcentra en andere gezondheidsvoorzieningen.

Als verzorgende kan je aan het werk in diensten voor thuiszorg die hulp bieden aan gezinnen en ouderen die de gewone huishoudelijke en verzorgende taken niet meer (volledig) zelf kunnen uitvoeren.

Als zorgkundige ben je opgeleid om verpleegkundigen bij te staan in de zorgverlening van patiënten. Deze zorg kan zowel ambulant, thuis, als in een verzorgingsinstelling gebeuren. Na je opleiding kan je werken in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verschillende verzorgingsinstellingen. In combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming kan je een volwaardig secundair diploma behalen.