Secretariaatsmedewerker

School:
Studiegebied:
Administratie
Wanneer vindt deze opleiding plaats?:

Overdag

's Avonds

In het weekend

Omschrijving:

Met de opleiding Secretariaatsmedewerkerer en in combinatie met AAV kan men het diploma secundair onderwijs.