Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

Wanneer vindt deze opleiding plaats?:

Overdag

's Avonds

In het weekend