Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

School:
Link:
Studiegebied:
Bijzondere educatieve noden
Wanneer vindt deze opleiding plaats?:

Overdag

's Avonds

In het weekend