De diplomagerichte opleidingen zijn “modulair”, d.w.z. dat je via het behalen van deelcertificaten per module je diploma secundair onderwijs kan behalen.

 

Hoe behaal je een deelcertificaat ? De leerstof van elk vak is onderverdeeld in “modules” of kleinere pakketten. Voor elke module apart schrijf je in en word je geëvalueerd. De behaalde (deel)certificaten vormen de bouwstenen van je diploma. Je kan dit vergelijken met een spaarkaart waarop je zegels kleeft – is de kaart vol, dan ruil je die in voor het diploma!

 

Hoe behaal je het diploma? Als je alle modules van een opleiding van de tweede graad met succes hebt gevolgd, dan behaal je een certificaat.

Als je alle modules van de derde graad met succes hebt gevolgd, dan behaal je een diploma secundair onderwijs.

Voor de beroeps- en technische opleidingen is het diploma de optelsom van twee opleidingen: de aanvullende algemene vorming enerzijds en de beroeps- of technische vorming anderzijds.

De modules van alle ASO-opleidingen vormen 1 geheel.