Werkloos?

  • Bij RVA kan je een vrijstelling aanvragen voor het volgen van studies wanneer je 312 dagen uitkeringsgerechtigd werkloos bent. Aanvragen gebeuren bij je inschrijving op school. Wij zorgen voor de nodige formulieren. Je moet steeds aanwezig zijn en minstens 20u les volgen.

 

Kinderbijslag ?

 

  • Jongeren tot 25 jaar kunnen kinderbijslag genieten als ze minstens 17u per week les volgen en steeds aanwezig zijn.
  • Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen verkrijgen voor het openbaar vervoer. Ook wie een uitkering van het OCMW heeft, kan met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.
  • Werknemers in de privé-sector kunnen Betaald Educatief Verlof aanvragen op voorwaarde dat ze steeds aanwezig zijn.
  • Wie werkt, kan opleidingscheques aanvragen bij de VDAB – zo kan je inschrijvingsgeld en cursusgeld volledig recupereren.
  • Als je je inschrijft voor een module, moet je aanwezig zijn tijdens die lessen.

 

 

Wie het diploma behaalt, kan inschrijvingsgeld volledig terugvragen bij de overheid ! (Klik hier)